วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ขนส่งเชียงใหม่วางมาตรการเพียบ พร้อมรับมือปีใหม่ 61 เตือนงดดื่มสุราขณะเดินทางโทษถึงคุก เข้มตรวจรถโดยสารทุกสาย

20 ธ.ค. 2017
2180

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และอีกทั้งยังใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

คาดหมายว่าจะมีการใช้รถ ใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วโดยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุรา หลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกอาทิเช่น สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งานสภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน เป็นต้น

“สำหรับมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แบ่งมาตรการออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย หลักๆ จะมีกิจกรรม “ตรวจรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัย” บริการตรวจความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน 70 แห่ง และผู้แทนจำหน่ายรถที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จะไปสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.61

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลมีกิจกรรมตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ให้แก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยร่วมกับอาชีวอาสาและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้บริการผู้เดินทางทั่วไป ได้แก่บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่างๆ บริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในถนนสายสำคัญช่วงระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 3 ม.ค.61 โดยร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสารภี, วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง, และวิทยาลัยการอาชีพฝาง”

นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ ทั้งที่อู่ของผู้ประกอบการขนส่ง สถานีขนส่งทุกแห่ง และตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก สายรอง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง พร้อมกับการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ

โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางต่างๆ พร้อมกับเข้มการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบาย “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อทำการตรวจวัด

ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 3 ม.ค.61 หรือในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะในตัวผู้ขับรถโดยสารก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอีกด้วย

พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการในการควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ โดยจะจัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลาและชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถไปด้วย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องเข้ารับการตรวจสอบ ความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจของกรมการขนส่งทางบก ทั้ง 11 จุด ซึ่งในเส้นทางภาคเหนือ มี 3 จุด คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และลำปาง

“อยากฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางทุกท่าน ขอให้งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพราะจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้โดยสารทุกที่นั่งขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกท่าน สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่บนท้องถนน ที่สำคัญคือ เมาต้องไม่ขับ ซึ่งจะทำให้การฉลองเทศกาลส่งท้ายปีจะมีแต่ความสุขทุกท่าน” นายชาญชัยฯ กล่าว

ในช่วงเทศกาลจะมีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) พร้อมกับจัดแผนรองรับการเดินทางไป – กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง