วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กฟภ.ลำปาง มอบหลอด LED มูลค่ากว่า 1.2 ล้าน เทศบาลจัดเปลี่ยนในสวนสาธารณะ ค่าไฟลดเกือบครึ่ง

20 ธ.ค. 2017
2118

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง ได้รับอมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบและรับมอบหลอด LED ตามโครงการ PEA  LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญ โดยมี นายธีระพงษ์ บุรีรักษ์  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบหลอด LED ให้กับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง

นายธีระพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดลำปาง ที่มีสวนสาธารณะเขลางค์นครที่สวยงามซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมชาวลำปางอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย สวนแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในการส่องแสงให้งดงามและสว่างไสวมากยิ่งขึ้น

ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน LED ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนสำคัญ ประจำปี 2560 ซึ่ง PEA ได้ดำเนินการอีกหลายแห่งในหลายจังหวัดซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานตามนโยบายของภาครัฐอีกทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

นายอุดม หิรัญตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า PEA จึงได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟ LED

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มทยอยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมเป็นหลอดไฟฟ้าชนิด LED ให้กับสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2560 ผลของการเปลี่ยนหลอดเป็นชนิด LED ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง โดยเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2559 ในไฟฟ้า 12,519 หน่วย ส่วนปี 2560 ในไฟฟ้าเพียงแค่ 8,011 หน่วย ลดลงมากถึง 4,508 หน่วย เท่ากับว่าลดลงจากเดิมร้อยละ 36

หากคิดเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนส่วนที่ลดลงเป็นเงินประมาณ 16,228.00 บาท จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ในครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้จริง

หลอด LED มีจุดเด่นหลายอย่าง คือ ใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงมาก ไม่มีแสง UV ไม่กระพริบขณะเปล่งแสง การเปิด – ปิดหลอดไฟ LED สามารถเปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานเป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด และการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED ตั้งแต่ 15-75%  โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งาน สูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 5 ปี ขึ้นไป

แม้ในปัจจุบันราคาของหลอดไฟ LED จะมีราคาสูงกว่าหลอดทั่วไป แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องระยะเวลาการใช้งาน นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งพอจะสรุปข้อดีของหลอดไฟชนิดนี้ได้ในด้านต่างๆ เช่น ความประหยัด เพราะใช้พลังงานน้อยมาก แต่ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูง  ด้านความสว่าง ที่สามารถส่องสว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องกระพริบก่อน ทั้งยังไม่ปล่อยรังสี UV  ด้านความคงทน โดยสามารถทำงานได้ยาวนานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดชนิดอื่นๆ และด้านสิ่งแวดล้อม

ถือได้ว่าหลอดชนิดนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากความประหยัดด้านพลังงานและความคงทนที่สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน ทำให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลงด้วย  การรณรงค์ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แค่เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ก็ช่วยลดการใช้พลังงานได้แล้ว โครงการครั้งนี้ PEA เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณพร้อมติดตั้งหลอด LED ภายในบริเวณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท