วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นักเรียนดอยสะเก็ดฯ จัดวิ่งช่วยตูน ทต.เชิงดอย นำนักเรียนชราบาลหนุนกิจกรรม

15 ธ.ค. 2017
2534

เทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจัดกิจกรรมวิ่ง สนับสนุน โครงการก้าวคนล่ะก้าว ตูน Body Slam นำเด็กนักเรียนวิ่งรับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ก้าวคนล่ะก้าว โดยจะนำเงินที่รับบริจาคทั้งหมดไปให้เมื่อ ตูน Body Slam วิ่งถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย นาย ชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่งซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว ของ ตูน Body Slam” เพื่อหาเงินสมทบทุน โครงการก้าว คนละ ก้าว ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยจะเป็นศูนย์กลางในอำเภอดอยสะเก็ดในการระดมเงินบริจาค จากประชาชนเพื่อสมทบทุน โครงการก้าวคนล่ะก้าว โดยมีนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ให้ความสนใจร่วมสมทบทุน ในกิจกรรมดังกล่าว ขณะเดียวกัน พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้ให้ศีลให้พร พร้อมกับกล่าวให้กับลังใจกับผู้ร่วมงานทุกคน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดเผยว่า กิจกรรม วิ่ง สนับสนุน โครงการ “ก้าวคนละก้าว ตูน Body Slam” ที่จัดขึ้นเป็นเป็นการเพื่อหาเงินสมทบทุน โครงการก้าว คนล่ะ ก้าว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้นักเรียน ซึ่งตูนบอดี้สะแลมเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในด้านความเสียสละเพื่อสังคม โดยหลังจากนี้จะได้มอบเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว ช่วงที่ ตูน Body Slam วิ่งถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย