วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ชลประทานแจงภาพรวมน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี เพาะปลูกเชื่อทะลุ 1.8 แสนไร่ สั่งรีเช็คทุกกิจกรรมใช้น้ำ นัดถกออกมาตรการปลายธันวา

14 ธ.ค. 2017
2285

ชลประทานเชียงใหม่แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่เชียงใหม่ปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา น้ำเขื่อนแม่งัดจ่อทะลุ 100 % จองความจุ แม่กวง อ่างขนาดกลางขนาดปริมาณน้ำดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน แจงตัวเลขเบื้องต้นแล้งนี้เพาะปลูกกว่า 1.8 แสนไร่ ให้ทุกหน่วยรีเช็คอีกรอบส่งข้อมูลภายใน 15 ธันวา คาดมีพื้นที่มีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม พร้อมนัดถกอีกรอบปลายเดือนก่อนจะใช้เป็นมาตรการบริหารจัดการตลอดทั้งปี 2561

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว น้ำที่ไหลเข้ามาตัวเมืองอยู่ที่ประมาณ 2,700,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้น้ำจากลำน้ำแม่แตงไหลมาสมทบปีนี้น้ำแม่แตงค่อนข้างเยอะและไหลต่อเนื่อง เป็นผลดีที่น้ำจากธรรมชาติปีนี้ค่อนข้างดี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขตเมืองยังคงดีอยู่ ขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำอยู่ที่ 262,000,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 99% ของความจุอ่าง ซึ่งมีมากกว่าปีที่แล้ว โดยปีที่แล้วมีแค่ 180 คิดเป็น 68%

ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีนี้สถานการณ์แนวโน้มยังคงดีกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมี 111,000,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำ 126,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ทิ จังหวัดลำพูน ไม่น่าเป็นห่วง ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กโดยภาพรวมทั้งจังหวัดปริมาณนี้กักเก็บในปีนี้ค่อนข้างดี ส่วนการทำการเกษตรและการเพาะปลูกในช่วงแล้งที่จะถึงนี้ มีพื้นที่เพาะปลูกรวมราว 180,000 ไร่

อย่างไรก็ตามทางชลประทานได้วางมาตรการและแผนงานบริหารจัดการน้ำในช่วงก่อนที่จะถึงหน้าแล้งไว้ โดยกำลังขอข้อมูลเรื่องของน้ำของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งถึงสำนักงานชลประทานที่ 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสรุปแนวทางบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสิ่งต้องคำนึงที่สุด คือ การจัดสรรน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และความต้องการทางด้านการเกษตร แต่ละพื้นที่ต้องการปลูกอะไร เท่าไร

“เมื่อได้ข้อมูลอีกรอบซึ่งคาดว่าพื้นการเกษตรที่จะมีการเพาะปลูกในช่วงแล้งนี้น่าจะมียอดเพิ่มขึ้นจากที่มีการสำรวจในรอบแรก ต่อจากนั้นก็จะน้ำข้อมูลทั้งพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมมาวิเคราะห์ประเมิน เพื่อการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึง

และในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 นี้ ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จะเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำร่วมมาประชุมร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการจัดสรรน้ำในช่วงแล้งที่จะถึง ทั้งนี้จะได้วางมาตรการและมีการปรับแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี” ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าว