วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัพภาค 3 ลุยอมก๋อย เปิดยุทธการอัศวินดำสยบไพรี บูรณาการทุกภาคส่วนปราบยา ตั้งเป้าคุมพื้นที่ให้ได้ 70%

13 ธ.ค. 2017
2082

เปิดยุทธการอัศวินดำสยบไพรี ลุยพื้นที่อมก๋อย หวังแก้ปัญหายาเสพติดและไฟป่าหมอกควัน แม่ทัพน้อยที่ 3 ลุยถึงพื้นที่อมก๋อยเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังพื้นที่ปลอดฝิ่นและยาเสพติด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แจงรวบฝิ่น 8 กิโล เจ้าของทิ้งรถเผ่นหนี ในรถพบสำเนาบัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตั้งเป้าปี 2561 ต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ 70 หมู่บ้านจาก 101 หมู่บ้านเป้าหมาย ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องรวบได้เกินครึ่ง โฟกัสเข้มไปที่เยาวชนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้มากกว่าร้อยละ 80

วันที่ 12 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) ประชุมชี้แจงแผนยุทธการอัศวินดำสยบไพรีที่ 3/2561 โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และ ผบ.ฉก.ทพ.36 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 5 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงแผนการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ป้องปราม และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ด้านยุทธการ และการข่าว ต่อบุคคลเป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านที่กำหนด โดยการบูรณาการร่วมกับอำเภออมก๋อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ปกครองท้องที่ ทั้ง 6 ตำบลของอำเภออมก๋อย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดสถานการณ์การปลูกฝิ่นและปัญหาไฟป่าหมอกควันควบคู่กันไป

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า พื้นที่ อ.อมก๋อย ช่วงต้นปี 60/61 พบว่าปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากได้รับความมือจากท้องถิ่นในการร่วมกันแก้ปัญหาเป็นอย่างดียิ่ง แต่อาจมีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มมากขึ้นได้ในห้วงต่อไป เนื่องจากจะเป็นห้วงที่ผลผลิตฝิ่นออกสู่ตลาด นอกจากนี้ในห้วงฤดูแล้งอาจมีปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยได้ ถ้าหากไม่เร่งรัดในการเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้กลยุทธ์แนวทางการดำเนินงาน “ยุทธการอัศวินดำสยบไพรีที่ 3/2561” เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เริ่มการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนลงพื้นที่จัดทำประชาคมร่วมกันระหว่าง ศมพ.อ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อหมู่บ้านเป้าหมาย 43 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา อีกทั้งมีความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ที่ผ่านมา ศมพ.อมก๋อย พร้อมกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครองตรวจจับการลักลอบค้าฝิ่นในเส้นทาง บ้านแม่ลายดวงจันทร์ อ.ฮอด – บ้านปางโอ้งโม้ง ต.อมก๋อย ตรวจพบรถกระบะทะเบียน ผอ-8206 เชียงใหม่ มาจอดห่างด่านประมาณ 100 เมตร ด้วยท่าทีพิรุธ จากนั้นได้วิ่งหลบหนีพร้อมกระสอบปุ๋ย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบฝิ่นน้ำหนัก 8 กิโลกรัม (5 จ้อย) คาดว่าเป็นฝิ่นนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อทดแทนฝิ่นที่ขาดตลาด ในรถพบสำเนาบัตรประชาชนของ นายสันติฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภออมก๋อย เบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้ต้องหา

นอกจากนี้ ศมพ.อ.อมก๋อย ยังคงจะทำการปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการปฏิบัติการด้านยุทธการและการข่าวต่อบุคคลที่ยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการปลูกฝิ่น และปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้ง 43 หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด โดยให้มีการขยายผล เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาทุกครั้ง และนำไปสู่การยึดทรัพย์ต่อไป ควบคู่กับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาและพิษภัย เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อยเกิดความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ยั่งยืนต่อไป

เสร็จสิ้นการประชุม แม่ทัพน้อยที่ 3 ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้แถลงแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยประจำปี 2561 สรุปได้ว่า ศมพ.อ.อมก๋อย มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการหน่วยในแผนงาน เพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่น การป้องกันเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบำบัด รักษา ผู้เสพและติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 101 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายควบคุมพื้นที่ให้ได้มากกว่า 70 หมู่บ้าน หรือมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนพื้นที่

สำหรับมาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคง สามารถจับกุมจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนของการบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร ต่อผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น และยาเสพติด ปฏิบัติการได้จำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนตามฐานข้อมูล และมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัวที่ถูกคัดกรองแล้ว นอกจากนี้ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนได้ลงพื้นที่พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันปัญหาฝิ่นและยาเสพติดต่อกลุ่มเยาวชน และผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งกลุ่มเสี่ยง มีการเข้าร่วมกิจกรรม และมีภูมิคุ้มกันจำนวนได้มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้จัด 3 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และ 1 กองร้อย ทพ.3606 รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบล จำนวน 101 หมู่บ้าน เพื่อวางแผน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการทุกหน่วยงานโดยใช้กลไกของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือ หมู่บ้าน หย่อมบ้าน เป้าหมายมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพรายได้แบบพอเพียง