วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ผุดโครงการ “ลำปางปลางทางฝัน” ชงรัฐบาลขยายรันเวย์สนามบินเมืองรถม้า

จังหวัดลำปางเสนอรัฐบาลขอขยาย Run way สนามบิน ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนโครงการ “ลำปางปลายทางฝัน”

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ลำปางปลายทางฝัน” เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดลำปางเป็นจุดหมายปลายทาง ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่เป็นจังหวัดทางผ่านอีกต่อไป

ที่ผ่านมาจังหวัดลำปางได้นำเสนอต่อรัฐบาล ผ่าน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขอขยายพื้นที่ Run way สนามบินลำปาง ให้เครื่องบินขนาดกลางสามารถบินมาลงจอดได้ เนื่องจากในปัจจุบันสนามบินลำปาง สามารถรองรับการลงจอดของเครื่องบินขนาดเล็ก (เครื่องบินใบพัด) ได้เท่านั้น รวมทั้งเร่งผลักดันให้บริษัทสายการบินต่างๆ เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมาที่จังหวัดลำปางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วย