วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ธารน้ำใจจากเอกชนราชการหลั่งไหลสู่บ้านขุนแม่รวม กันดารสุดๆ ถนนเข้าหมู่บ้านอย่างเล๊ะ

11 ธ.ค. 2017
2610

ส่วนราชการและเอกชนร่วมมอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ยารักษาโรคแลอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ บนดอยสูงในอำเภอกัลยนิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ

ที่ วัดขุนแม่รวม ตำบลแม่แจ่ม อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เด็กๆ กำลังช่วยกันขนสิ่งของที่มีผู้ใจบุญนำขึ้นมามอบให้ท่หมู่บ้าน โดยมี พระอาจรย์เหร่ข่า เจ้าอาวาสวัดขุนแม่รวม พร้อม นางวิไล สุทธาชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านขุนแม่รวม เป็นผู้รับมอบสิ่งของที่ทางผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจกันนำขึ้นมามอบให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านที่บ้านขุนแม่รวมแห่งนี้ ทั้งนี้สิ่งของที่นำมามอบประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และมอบขนมให้เด็กๆ ด้วย

พร้อมกันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 100 ชุด ร่วมกับภาคเอกชนนำไปมอบให้ถึงยอดดอย เป็นที่ประทับใจกับชาวบ้านและเด็กๆ ในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับชาวบ้านบ้านขุนแม่รวม เป็นชาวปกาเกอะญอ เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญอีกหมู่บ้านหนึ่ง ถนนเข้าหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกรังแดง แม้ว่าบางช่วงหน่วยงานราชการได้เข้ามาทำปรับปรุงถนนให้แล้วก็ตาม แต่ช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมถนนก็จะสร้างปัญหาให้ชาวบ้าน

การสัญจรเดินทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านกับทางอำเภอเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะถนนกลายเป็นทางน้ำ ส่วนช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นทุกปี ทางกลุ่มจิตอาสาจึงนำสิ่งของเครื่องกันหนาวดังกล่าวเข้าไปบริจาคช่วยเหลือเพื่อให้เด็กๆ และประชาชนในหมู่บ้านได้รับผ้าห่มและเครื่องกันหนาวพร้อมกันนั้นได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้ทางโรงเรียนในหมู่บ้านด้วย