วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สาธารณสุขลำปางเตือน!!! ไข้กาฬหลังแอ่น โฟกัสพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

06 ธ.ค. 2017
2338

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 24 ราย เสียชีวิต 8 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ยะลา แม่ฮ่องสอน สตูล ปัตตานี และบึงกาฬ ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้พบว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คือ ปี 2559 ป่วย 17 ราย เสียชีวิต 2 ราย

โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมา จะพบโรคนี้ได้ตลอดทั้งปี เฉลี่ยเดือนละ 2 – 4 ราย และมีรายงานผู้ป่วยล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดปัตตานี สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยเชื้อโรคจะกระจายจากช่องปาก ช่องจมูก จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยตรง ผ่านระบบทางเดินหายใจ สามารถเกิดได้ทุกวัย แต่มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ อาการของโรคคือ มีไข้ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง อาจมีผื่นแดง จ้ำเลือดขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว ในผู้ที่มีโรคประจำตัวและภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคเลือด

ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรค โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดเป็นเวลานาน เช่น สถานบันเทิง ตลาดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เป็นต้น ระวังการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายของผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ หากประชาชนมีอาการป่วยสงสัยว่าเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น ควรรีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422