วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

อนุบาลเชียงใหม่จัดแข่งขันกีฬาสี พร้อมสมทบ “ก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้สแลม”

03 ธ.ค. 2017
3346

อนุบาลเชียงใหม่จัดแข่งขันกีฬาสีดอกบัวเกมส์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในสถานศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว ตูนบอดี่สะแลม เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับโครงการฯซึ่งตูนบอดี้สะแลมเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในด้านความเสียสละเพื่อสังคม

ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 หรือ ดอกบัวเกมส์ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านการเล่นกีฬา ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกในรูปของการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย โดยในกิจกรรมมีการประกวดขบวนของแต่ละสีทั้งเด็กๆ แต่งชุดแฟนซีสดใสน่ารัก

ที่สร้างความฮือฮาที่สุดได้แก่ ขบวนผู้ปกครองของสีเหลือที่เกาะกระแสโครงการก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้สแลม สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ระหว่างกลุ่มสี ในกีฬาวอลเลย์บอล, แชร์บอล, ตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส และการแข่งขันกรีฑา นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้ปกครองตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากนั้น นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจากนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนออมเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้สแลม” ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อเป็นตัวแทนไปมอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการสมทบทุนในกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” ในวันที่ 11 ธันวาคม นี้

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ดอกบัวเกมส์ ทุกๆ ปีที่จัดจะเปี่ยมล้นด้วยบรรยากาศของความสุขสนุกสนานผสมผสานด้วยความรักสามัคคีในหมู่สีทั้ง 8 สี 8 ห้องเรียน ตามระดับสายชั้น เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีหัวใจเดียวกันคือ ความสมัครสมานรู้รักสามัคคี เพื่อวิถีชาวบัวอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งดอกบัวเกมส์ปีนี้ได้มอบเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว ตูน บอดี้สแลม เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับโครงการฯ ซึ่งตูนบอดี้สแลมเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในด้านความเสียสละเพื่อสังคม