วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เจ๋ง!!! PEAลำปางจูงแขนสารพัดสื่อสาร จัดระเบียบบรรดาสายบนเสาไฟฟ้า

01 ธ.ค. 2017
2258

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จับมือผู้ประกอบการธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม ปล่อยแถวขบวนจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังพบว่าสายแต่ละบริษัทไม่เป็นระเบียบและส่อให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ยังได้ปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่พนักงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งของรัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่เช่าพื้นที่ฟาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้า ร่วมใจกันจัดระเบียบสายส่งทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดกิจกรรมนี้ดำเนินการพร้อมๆ กันทั่วประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยจังหวัดลำปางได้จัดระเบียบเสาและสายไฟฟ้าเส้นทางนำร่องตั้งแต่บริเวณถนนพหลโยธิน แยกย่าเป้า ตำบลชมพู ไปจนถึง แยกนาก่วมเหนือ ตำบลชมพูระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร และจากนั้นก็จะดำเนินการขยายโครงการและกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่าจะคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่ นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตรกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมเป็นระยะเวลานานยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว และที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายไฟลงใต้ดินและการแก้ปัญหาสายไฟบนเสาเนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง กอปรกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญบางส่วน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมพื้นเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดโครงการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ สำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่สำคัญ หรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพัฒนาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้า 13,000 ต้น จากนั้นในปี 2561 จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป