วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ยังมี”ไร่ฝิ่น” ฉก.ปส.กองทัพภาคที่ 3 พบที่แม่แตง ลุยตัดจนเหี้ยน

01 ธ.ค. 2017
2314

กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมกันกองพลทหารราบที่ 7 เข้าสำรวจพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นดอยผาแดง บ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับแม่ทัพน้อยที่ 3

พ.อ.อนุสรณ์ สิงห์โต รองเสนาธิการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 7 โดย กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 2 (ร.7พัน 2) เข้าสำรวจพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นบ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเตรียมรับ พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ในวันที่ 6 ธ.ค.60 ที่กองบัญชาการเฉพาะกิจฯ กำหนดจัดการแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นร่วมกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจังหวัดเชียงใหม่

รองเสนาธิการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่บ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง พบว่ายังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดพื้นที่ใหม่ในป่าลึก หน่วยต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้คาดว่าปริมาณฝิ่นในปีนี้อาจจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน