วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

พ่อเมืองลำพูนแถลงจัดใหญ่ “เปิดตลาดประชารัฐ” ดีเดย์พร้อมทุกจังหวัด 5 ธ.ค.60 มท.2 ประธานKick offที่ อตก.ลำพูน

01 ธ.ค. 2017
2047

จังหวัดลำพูน เตรียมเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Kick off ใน 8 อำเภอ พร้อมกันกับอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พ่อเมืองแจงเกือบ 1,000 รายลงชื่อร่วมโครงการผ่านศูนย์ดำรงธรรมลำพูน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ผู้จัดการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน ร่วมกันแถลงข่าว การเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Kick off ตลาดประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดลำพูนก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำตลอดการลงทะเบียนโดยทุกคนที่มาลงทะเบียนต่างรู้สึกดีใจที่ทางรัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับตน สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่การตลาดเดิม และ เพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป การส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เปิดเผยจำนวนรวมของผู้ประกอบการที่ร่วมลงทะเบียนโครงการดังกล่าว ว่า ทั้งจังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.) มีพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 982 ราย โดยเลือกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มากที่สุด จำนวน 664 ราย รองลงมา ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 330 ราย , ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 231 ราย, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 225 ราย , ตลาดประชารัฐ Green Market จำนวน 216 ราย, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จำนวน 178 ราย , ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 122 ราย , ตลาดประชารัฐต้องชม จำนวน 102 ราย ตามลำดับ

สำหรับประเภทสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆ 267 ราย รองลงมา ประเภทอาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 217 ราย , สินค้า OTOP/CPOT 170 ราย , สินค้าเกษตร 163 ราย , ผัก ผลไม้ปลอดภัย 153 ราย , อาหารสดแปรรูป 101 ราย, สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน 100 ราย, สินค้าเกษตรอินทรีย์ 42 ราย , เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล 26 ราย และสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ 13 ราย

ผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า/แม่ค้า 446 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม OTOP 132 ราย, เกษตรกร 129 ราย, ผู้มีรายได้น้อย 128 ราย , อื่นๆ 40 ราย , วิสาหกิจชุมชน 31 ราย และ SMEs 4 ราย ในส่วนของสถานที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน 414 ราย รองลงมา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำพูน 148 ราย , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลี้ 117 ราย , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าซาง 71 ราย ,ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทา 67 ราย ,ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโฮ่ง 54 ราย , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านธิ 38 ราย , ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงหนองล่อง 37 ราย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งหัวช้าง 36 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน จึงได้จัดกิจกรรม Kick off ตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในกิจกรรมจะมีการจัดตลาดประชารัฐจำนวน 6 ประเภท เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ,ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. , ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม , ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Kick off ตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูนในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน