วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ทางลอดฟ้าฮ่ามช้ากว่าแผน17% “รัฐพงษ์”รับปากจะเร่งทันสงกรานต์61ให้ใช้ได้ตลอดสายทั้งสะพานป่าตันยันทางลอด

30 พ.ย. 2017
3067

“รัฐพงษ์” แจงทางลอดแยกแม่โจ้ช้ากว่ากำหนด 17 เปอร์เซ็นต์ เผยที่เคยรับปากจะเสร็จต้นปี 61 ยืดไปถึงเมษา เร่งเต็มสูบเพื่อให้เปิดใช้ได้ก่อนสงกรานต์ เผยปัญหาเพียบทั้งท่อประปาที่ย้ายเสร็จเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้งานก่อสร้างคอสะพานล่าช้า พ่วงด้วยงานเปลี่ยนแบบที่เพิ่งจะได้ข้อสรุปทั้งซุ้มบันไดขึ้นสะพานและแบบป้ายทางลอดที่เอกชนร้องเรียนให้ปรับ ส่วนงานทางลอดทำได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว เหลือเพียงงานตกแต่ง ส่วนชื่อทางลอดอย่างเป็นทางการรอสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เคาะให้

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณโพศาล นายช่างโครงการก่อสร้างทางลอดที่จัดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้าแม่น้ำปิง) กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ว่า ภาพรวมของานก่อสร้างตามโครงการมีอยู่ราว 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ราว 17 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะท่อประปาซึ่งย้ายแล้วเสร็จเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้ได้เร่งรัดผู้รับเหมาเร่งการทำงานเพิ่มมากขึ้น

“จากที่เคยรับปากก่อนหน้านี้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จราวต้นปีคือ เดือนมกราคม 2561 คงจะต้องล่าช้าไปอีกระยะ คาดการณ์ไว้ขณะนี้จะพยายามเปิดให้ใช้ทางตลอดทั้งสายก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2561 ให้ได้ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ยังมีอีกมาก ประกอบกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง จะต้องให้มีความปลอดภัยมากที่สุดจึงจะเปิดให้ใช้ทางได้ระบบที่ได้ออกแบบก่อสร้างไว้” นายช่างโครงการฯ กล่าว

นายรัฐพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้องานจริงที่สำคัญที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จคือ งานก่อสร้างขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตัวสะพานอีก 2 ช่วงที่ยังไม่ได้เทพื้นผิว อีกส่วนคอสะพานที่จะขึ้นไปหาตัวสะพานซึ่งต้องรอให้ท่อประปาย้ายออกก่อนจึงจะทำการก่อสร้างได้ ส่วนนี้เริ่มตั้งแต่งานถมดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงงานถนนด้วยที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยในจุดนี้

“อีกประการที่เป็นอุปสรรคคือ ฝนฟ้าอากาศซึ่งช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสภาพฝนมีการเปลี่ยนแปลง ฝนตกในปริมาณที่มากกว่าปีก่อนๆ ทำให้การก่อสร้างในส่วนงานดินงานถนนล่าช้าไปกว่าแผน ขณะนี้แม้จะเข้าฤดูหนาวยังปรากฏฝนเป็นบางวันบางช่วง ตรงนี้จะทำให้งานดินช้ามากขึ้น สำหรับงานในส่วนของการก่อสร้างทางลอดขณะนี้ภาพรวมผลงานการก่อสร้างอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือเพียงแค่งานระบบ งานควบคุม ได้แก่ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานปั้มน้ำ ระบบกล้อง CCTV ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้ง” นายรัฐพงษ์ฯ กล่าว

“อีกประเด็นที่ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า คือ งานแก้ไขแบบ เหตุจากการที่มีกลุ่มประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่า รูปแบบการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ทางโครงการฯ เพิ่งจะได้แบบก่อสร้างจากกลุ่มประชาชนผู้ร้อง ตรงนี้จะมีการลงนามสัญญาในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ จุดที่แก้ไขมีที่บริเวณสะพานป่าตัน 1 จุด เป็นงานก่อสร้างบันได ป้ายสะพาน อีก 1 จุด อยู่ในส่วนของทางลอดคือ ป้ายและลวดลายบนทางลอดที่จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งขนาดความสูงและรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามที่กลุ่มประชาชนเรียกร้อง และให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่น” นายช่างโครงการฯ แจง

นายรัฐพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับสัญญาก่อสร้างตามโครงการนี้กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งยังพอมีเวลาที่จะทำการก่อสร้างในบางส่วน แต่จะมีการขอขยายสัญญาก่อสร้างออกไปอีก 50 วัน เนื่องจากทั้งเรื่องของวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ และงานอื่นๆ สะสมอยู่ราว 50 วัน แต่ทั้งนี้คาดการณ์ไว้เบื้องต้น ณ ขณะนี้ เชื่อว่าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2561 แต่คาดว่าจะเปิดให้ใช้ทางตลอดทั้งโครงการก่อสร้าง ทั้งตัวสะพานและทางลอดในทุกช่องทางก่อนวันที่ 13 เมษายน 2561

ทั้งนี้จุดที่มีการแก้ไขแบบตามที่กลุ่มประชาชนเรียกร้องคือ ซุ้มบันได ฝั่งละ 2 ซุ้ม รวมทั้งสิ้น 4 ซุ้ม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมด อีกจุดคือ ป้ายทางลอดทั้ง 2 ด้าน ปรับเปลี่ยนแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกัน โดยลดความสูงจากเดิมสูง 5 เมตร เหลือสูงเพียง 3 เมตร พร้อมกับติดลายกนก ซึ่งปั้มขึ้นรูปโดยใช้วัสดุซีเมนต์ผสมไฟเบอร์ ติดตั้งบนระแนงเหล็กโปร่ง ส่วนชื่อทางลอด ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้ใช้ชื่อทางลอดว่า “ทางลอดฟ้าฮ่าม” ทางโครงการฯ ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ยังไม่มีหนังสือยืนยันถึงชื่อทางลอดที่ต้องการให้ใช้เรียก

โครงการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่) ระยะทาง 3.04 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 10 ช่องจราจร ลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน ค่างานตามสัญญาทั้งสิ้น 1,172,771,000 บาท ค่าปรับวันละ 2,931,927.50 บาท โดยมี บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

ส่วนรายละเอียดการก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างทางลอด หรืออุโมงค์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ขนาด 6 ช่องทางจราจร ไป-กลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ความสูงของช่องทางลอด 5.90 เมตร ความยาวรวม 533.00 เมตร งานก่อสร้างและขยายความกว้างของสะพานข้ามแม่น้ำปิง หรือสะพานป่าตัน ได้แก่ การก่อสร้างสะพานเดิมจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ยาง 140 เมตร และงานก่อสร้างสะพานคู่ขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสะพานเดิม ขนาดช่องละ 3.50 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ความยาว 140 เมตร พร้อมด้วยงานก่อสร้างบันไดเชื่อมต่อทางเท้าสะพาน จำนวน 4 แห่ง และงานก่อสร้างและขยายถนน ได้แก่ งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร และงานก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร กว้างช่องทางละ 3.50 เมตร