วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 3-4 ธ.ค.60 ทต.ท่าศาลา จัดงานม่วนๆ หวังสร้างสำนึกรักษ์น้ำแม่คาว

เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” หวังปลูกจิตสำนึกของประชาชนหันกลับมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยหวังต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าศาลา เตรียมจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาว บ้านศรีบิวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลอง ตลอดจน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมปั่นรักษ์น้ำคาว, กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีสืบชะตาแบบพื้นบ้านล้านนา, นักปั่นรักษ์สิ่งแวดล้อม, เวทีเสวนา : เหลียวหลังแลหน้า ร่วมกันรักษาลำน้ำแม่คาว, นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม, ปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ รักษาระบบนิเวศ, นั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำคาว, การแสดงรำวงพื้นบ้าน-ย้อนยุค , การแสดงดนตรีพื้นเมือง โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาว บ้านศรีบิวเงิน หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าศาลามีลำน้ำคาวไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ แม่น้ำคาวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลผ่าน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย แม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี ปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหา การบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำตื้นเขิน เทศบาลตำบลท่าศาลาและผู้นำชุมชน ได้มีการหารือร่วมกันเพ่อแก้ไขปัญหา จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์รักษาความสะอาดและกิจกรรมฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพน้ำที่ใสสะอาด โดยหวังว่าจะสามารถทำเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกต่อชนรุ่นหลังต่อไป