วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พ่อเมืองลำพูน แถลงจัดยิ่งใหญ่ “งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560” 1-10 ธ.ค.60 นี้

26 พ.ย. 2017
2672

วันที่ 24 พ.ย.60 ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว “งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวลำพูนประจำปี 2559 ร่วมงาน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน นอกจากนี้อีกด้านยังจะเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการจัดงานทั้ง 10 วันนั้น มีมากมายหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีในช่วงเช้าในเวลา 08.29 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในช่วงเวลา 15.30 น. จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระนางจามเทวี และจะมีพิธีเปิดงานฯ ในช่วงเวลา 18.00 น. จากนั้นในเวลา 19.30 น. จะเป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 6 ธ.ค. และรอบตัดสินในวันที่ 9 ธ.ค.60

ส่วนวันที่ 3 ธ.ค.จะมีการแสดงวิถีชีวิตชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ มอญ และยอง วันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จะมีการแสดงของนักเรียนสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และเขต 2 วันที่ 7 ธ.ค. มีการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ วันที่ 8 ธ.ค. การประกวดแข่งขันรำวงย้อนยุค และวันที่ 10 ธ.ค.จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

สำหรับเวทีกลางจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ส่วนบริเวณโดยรอบจะมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของลำพูน พร้อมกับมีการประดวกมิสโอทอปลำพูน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครและจะรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29 พ.ย.นี้ สมัครได้ ณ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และ สนง.พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ

การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะจัดแสดงภายใต้ธีมหลัก 3 เรื่องพร้อมกิจกรรมอีกมากมายได้แก่ นิทรรศการ “ศาสตร์เกษตรของพระราชา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “จอมปราชญ์แห่งน้ำ” “เศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” พร้อมกับการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้สมทบกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ในส่วนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ซึ่งจะมีการออกร้านมัจฉากาชาด โดยจัดขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่า “หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน” โดยภายในร้านจะมีการจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาดเพื่อลุ้นของรางวัลต่างๆ มากมายในราคาฉบับละ 20 บาท และจะเปิดจำหน่ายบัตรในช่วงเวลา 17.00 – 23.00 น. ของทุกวันตลอดการจัดงาน