เสริมเขี้ยวเล็บเด็กอาชีวะ เชียงใหม่จัดแข่งทักษะวิชาการ

23 พ.ย. 2017
2823

สถานศึกษาอาชีวะจังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษารวมกว่า 287 ผลงานส่งเข้าประกวด

ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในฐานะประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ โดยฝนงานมีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนรวม 15 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 287 ผลงาน

ด้าน นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่เรียนสายอาชีพ มีศักยภาพในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้กับมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้จะทำนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปจะได้ต่อยอดนำสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป