วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“ปวิณ” ลุยเองถึงพื้นที่ มอบให้ นอ.แม่วาง สั่งได้ทุกหน่วยรับมือไฟป่าหมอกควัน ย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

23 พ.ย. 2017
2239

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาด สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีนายอำเภอแม่วาง หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ พร้อมด้วยการรายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ประจำปี 2561 จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ฝายห้วยผึ้ง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวที่ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรูณาการในเรื่องความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากในพื้นที่อำเภอแม่วางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้กำชับให้อำเภอใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมอบหมายให้นายอำเภอแม่วางเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่ากับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่วาง และให้มีการกระจายความรับผิดชอบครอบคลุมลงไปถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน ตลอดจนได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานชลประทานที่ 1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในแบบลุ่มน้ำของลำน้ำแม่วาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไป