วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ถกถ่านหินนานาชาติที่แม่เมาะ เพื่อประโยชน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 พ.ย. 2017
2226

นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการทำเหมืองถ่านหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CM&USD 2017 โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของไทยและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย เยอรมนี ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน ณ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากทั่วโลก ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และการพัฒนาเทคโนโลยีการทำเหมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ในการผิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน กฟผ. ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น และได้รับรางวัลมาแล้ว เช่น แผงประกอบอุปกรณ์พิเศษหม้อน้ำแรงดันสูง ด้วยระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ 3 – STAGE ซึ่งสามารถสูบน้ำออกจากบ่อเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์กำจัดถ่านติดสะสม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาถ่านติดสะสมที่อาคาร สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทันเวลา นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวนกว่า 54 เรื่อง จากนักวิชาการ นักวิจัยชั้นนำของโลก และพนักงาน กฟผ. อีกด้วย