วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

“ช้าง” ขนผ้าห่มให้เชียงใหม่ 1.5 หมื่นผืน สู้ภัยหนาว แจกล๊อตแรกแล้วที่แม่วาง

23 พ.ย. 2017
3045

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ ลานเอนกประสงค์บ้านใหม่วังปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2560 ปีที่ 18” โดยมีนายธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และคณะ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นายอำเภอแม่วาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาสะเมิง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอย ยอดภู เฉลี่ยประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส และลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นรวม 386,541 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ 142,710 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,016 คน คนพิการทุพพลภาพ 25,893 คน ผู้มีรายได้น้อย 61,631 คน และผู้เดือดร้อนทั่วไป 153,291 คน โดยมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร และมูลนิธิต่างๆ สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป