แม่ทัพน้อยที่ 3 ตามงาน ศูนย์ ปส.ทภ.3 เข้มปราบยาทั้ง 65 พื้นที่

18 พ.ย. 2017
2911

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด ห้วง 6 เดือน

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (มทน.3/รอง ผบ.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3) ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 (บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3) ณ ป.พัน.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลัง กองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้ง กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขึ้น เพื่ออำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตักทำลายไร่ฝิ่น ปี 2561 ห้วง 6 เดือน ตั้งแต่ พ.ย.60 ถึง 30 เม.ย.61

ทั้งนี้ในปี 2560 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้มอบพื้นที่ตัดทำลายให้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 65 พื้นที่ โดยมอบให้กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 8 พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 25 พื้นที่ กองพลทหารม้าที่ 1 จำนวน 9 พื้นที่ และ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 23 พื้นที่

สำหรับสถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2560/61 จากการบินสำรวจพบว่า มีพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลักษณะแปลงที่พบเป็นเพียงการเตรียมพื้นที่แปลง ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กปลูกกระจายในเขตป่าลึกและยังไม่มีต้นฝิ่นให้เห็นชัดเจน คาดว่าจำนวนแปลงฝิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการป้องกันของภาครัฐที่ดำเนินการในพื้นที่ปลูกซ้ำซากอย่างเข้มงวด รวมทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกยาวนานในช่วงต้นฤดูกาลปลูกที่ส่งผลให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นมีแนวโน้มลดลง