วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ฉลอง 9 ปี เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อิ่มบุญ พร้อมลดราคาบัตรเข้าชม

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แจงว่า เนื่องในโอกาสที่ครบ 9 ปี จากการเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 จึงจัดให้มีการจำหน่ายบัตรในราคาลดพิเศษ ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยจะจำหน่ายบัตรที่รวมค่าบัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยแล้ว ในราคาเพียง 210 บาท และ 145 บาท สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก ตามลำดับ

ในโอกาสเดียวกันนี้นอกจากจะจัดให้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ได้ประกอบพิธีเชิญพญานาคที่มีน้ำหนักถึง 300 กิโลกรัมลงน้ำ แล้วยังได้มอบสิ่งของและมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากไร้ให้แก่ โรงเรียน วัด และ มูลนิธิ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 แห่ง คือ โรงเรียนทูจอง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งมีเด็กกำพร้า ยากไร้ และขาดที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของทั้ง 3 แห่งรวมกัน จำนวนเกือบ 1 พันคน และนายนฤทัตยังได้มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่สมาคมกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลืองานสาธารณะกุศลต่างๆ

ทั้งนี้ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม นั้นเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีการแสดงพันธุ์ปลาที่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งปลาน้ำเค็มและน้ำจืด โดยมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 133 เมตร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 600 ล้านบาท และได้รับการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 9 ปีของการเปิดให้บริการที่ผ่านมา ได้มีจำนวนผู้เข้าชมรวมแล้วกว่า 2.3 ล้านคน โดยยังไม่รวมถึงผู้เข้าชมระดับ VIP เช่น เจ้าชายของญี่ปุ่น รัฐมนตรี ดารา นักแสดง และบุคคลสำคัญ อีกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ยังเป็นสถานที่ทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในภาคเหนือตอนบนซึ่งส่วนใหญ่พำนักอาศัยอยู่บนดอย ให้มีโอกาสชมสัตว์น้ำเค็ม โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังภาคตะวันออกหรือภาคใต้ของประเทศ โดยฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์น้ำ และจัดให้มีการเข้าชมเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษ สำหรับเยาวชนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยจนถึงปัจจุบัน ได้มีนักเรียนเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม รวมกันแล้ว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และถือเป็นภารกิจที่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จะดำเนินการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องต่อไป

นายนฤทัตฯ ยังได้ถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ใช้บริการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม และขอให้ความเชื่อมั่นแก่ชาวเชียงใหม่ทุกท่านว่า พนักงานเชียงใหม่ ซู อควาเรียมทุกคน จะช่วยกันดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพของสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวเชียงใหม่ทุกคนต่อไป รวมทั้งจะจัดงานฉลองครบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปลายปี 2561

ข่าว/ภาพ…..ศิระ วีรตันตยาภรณ์