วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เปิดประมูลป้ายเลขสวยค้างจ่าย เคาะกันผ่านเว็บไซต์ ป้ายที่ได้เงินน้อยกว่าเดิม เล็งฟ้องเรียกส่วนต่างจากคนประมูลได้ครั้งแรก

15 พ.ย. 2017
5549

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงการเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยทางอินเตอร์เน็ต ว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่จัดมาแล้วทั้งสิ้น 20 ครั้ง ที่ผ่านมามีทั้งที่ชำระค่าป้ายที่ประมูลได้แล้วและไม่ได้ชำระเลยก็มี ปัญหาก็คือ ป้ายที่ผู้ประมูลชำระไม่หมดตามราคาที่ประมูลได้ซึ่งจะต้องจัดเก็บให้ได้ทั้งหมดตามยอดที่มีการประมูลไว้ สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดดำเนินการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวนที่ค้างชำระการประมูลในช่วงวันที่ 15-30 พ.ย.60 โดยจะนำมาประมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งป้ายที่นำมาเปิดให้ประมูลมีทั้งหมด 14 หมวดอักษร ซึ่งเคยประมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ หมวดอักษร กห, กอ, ขก, ขข, ขค, ขง, ขจ และ ขฉ กลุ่มนี้ป้ายทะเบียนจะเป็นภาพกราฟิกรูปประตูเมือง ครอบครัวหลินปิง และสายน้ำปิง กลุ่มกลุ่มซึ่งเป็นป้ายทะเบียนภาพกราฟิกรูปดอยสุเทพ หอคำหลวง และศูนย์ประชุมและแสดงนานาชาติฯ ได้แก่หมวดอักษร ขต, ขท, ขธ, ชพ และ ขม

“ในหมวดนี้จะมีจำนวนค้างที่แตกต่างกันไป หมวดอักษร กห มีค้าง 10 หมายเลข กอ ค้าง 16 หมายเลข ขก ค้าง 39 หมายเลข กลุ่มนี้จะเปิดระบบในวันที่ 15 พ.ย. และปิดระบบในวันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. หมวดอักษร ขข มีค้างมากถึง 106 หมายเลข ที่ค้างมากเนื่องจากเป็นหมวดที่มีการประมูลสู้ราคากันสูงมาก หมวด ขค ค้าง 66 หมายเลข กลุ่มนี้เปิดระบบวันที่ 16 พ.ย.แล้วไปปิดระบบในวันที่ 24 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. อีกกลุ่มเป็นหมวด ขง ค้าง 73 หมายเลข หมวด ขจ ค้าง 85 หมายเลข กลุ่มนี้เปิดระบบในวันที่ 17 พ.ย.และจะปิดระบบในวันที่ 27 พ.ย.60” ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจง

นายชาญชัยฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีหมวด ขฉ คงค้าง 113 หมายเลข หมวด ขต ค้าง 90 หมายเลข กลุ่มนี้จะเปิดระบบวันที่ 20 พ.ย. และจะปิดระบบในวันที่ 28 พ.ย.60 หมวด ขท ค้าง 53 หมายเลข หมวด ขธ ค้าง 48 หมายเลข หมวด ขน ค้าง 53 หมายเลข กลุ่มนี้เปิดระบบวันที่ 21 พ.ย.และจะปิดระบบในวันที่ 29 พ.ย.60 อีกกลุ่มจะเป็นหมวดอักษร ขพ ซึ่งค้าง 63 หมายเลข และหมวดอักษร ขม ค้าง 72 หมายเลข กลุ่มนี้จะปิดระบบให้เข้าประมูลในวันที่ 22 พ.ย. แล้วจะปิดระบบในวันที่ 30 พ.ย.60 ในเวลา 10.00 น. เช่นเดียวกับในทุกกลุ่ม

“ป้ายแต่ละกลุ่มในแต่ละหมวดอักษรก็จะแตกต่างกันๆ กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเลขทะเบียน 4 ตัวเหมือน จะต้องลงทะเบียนเพื่อวางเป็นหลักประกันไว้ 10,500 บาท หลังจากนั้นจะต้องสู้ราคากันในราคาของแต่ละหมายเลขที่ตั้งไว้ โดยการเคาะราคาสู้ประมูลกันในแต่ละครั้งเพิ่มได้ 100 บาท หรือมากกว่า กลุ่มที่ 2 จะเป็นเลขตัวเดียว, 2 ตัวเหมือน, 3 ตัวเหมือน และคู่ 89 กลุ่มนี้ต้องวางหลักประกันไว้ 5,500 บาท ส่วนกลุ่มที่ 3 จะเป็นเลขเรียง เลขคู่ๆ อื่นๆ กลุ่มนี้จะต้องวางหลักประกันไว้ก่อนการประมูล 1,500 บาท” นายชาญชัยฯ กล่าว

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย กรมการขนส่งทางบกได้มีหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และไม่เกิน 8 ครั้ง ซึ่งในหมวดอักษร กห, กอ, และ กข ซึ่งประมูลครั้งแรกกว่า 10 ปีที่แล้ว ครั้งนี้จะเป็นการประมูลเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ถ้าครั้งนี้ยังไม่มีผู้ใดมาประมูลสู้ราคา ป้ายทั้ง 3 หมวดอักษรนี้จะนำไปประมูลด้วยวาจากับการประมูลร่วมกับหมวด ขล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หากว่าการประมูลด้วยวาจาในการประมูลครั้งหลังนี้ราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าราคาที่ชนะการประมูลในครั้งแรก ซึ่งจะมีส่วนต่างของราคาที่ประมูลเกิดขึ้น ส่วนต่างจำนวนนี้คนที่ประมูลได้ในครั้งแรกจะต้องมารับผิดชอบจ่ายส่วนต่างนั้นให้แก่กรมการขนส่งทางบก หากไม่มาจ่ายก็จะต้องมีการฟ้องดำเนินคดีกัน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการฟ้องคดีแล้วเป็นจำนวนมาก

“ส่วนสาเหตุที่ผู้ชนะประมูลไม่มาจ่ายค้าป้ายมีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนักเกรงกำไร ชนะประมูลไปแล้วแต่นำไปขายต่อไม่ได้เกรงว่าจะติดมือจึงไม่มาชำระค่าป้าย กลุ่มนี้จะเป็นพวกโบรกเกอร์ ซึ่งจะมีเยอะมากในช่วงแรก มาช่วงหลังจะมีผู้ที่ต้องการป้ายเลขสวยจริงๆ เข้ามาร่วมประมูลจำนวนป้ายที่ค้างชำระจึงมีน้อย กลุ่มที่ 2 มีจำนวนน้อยเป็นกลุ่มที่มาประมวลแล้วกลับบ้านเกิดเปลี่ยนใจเลยไม่มีการชำราค่าป้ายที่ประมูลได้” นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจง