วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ปศุสัตว์เชียงใหม่เตือน!!! หนาวนี้เลี้ยงสัตว์ต้องระวังให้มากยิ่งขึ้น

15 พ.ย. 2017
2089

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ขอเน้นย้ำเกษตรกรกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ประกอบกับยังมีฝนตกในบางพื้นที่ อาจจะส่งผลกระทบทำให้สัตว์เกิดความเครียด อ่อนแอ และภูมิต้านทานลดต่ำลง ทำให้มีความเสี่ยงที่สัตว์จะเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิดโรคระบาดได้ จึงขอเตือนมายังเกษตรที่เลี้ยงสัตว์ให้เตรียมรับมือแต่เนิ่นๆ โดยขอให้เกษตรกรปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ ประการแรก ให้หมั่นสังเกตอาการ และสุขภาพของสัตว์ ประการที่ 2 จัดเตรียมอาหารสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ เพื่อให้สัตว์แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคระบาด และควรเสริมวิตามิน เกลือแร่ให้แก่สัตว์ด้วย ประการที่ 3 จัดให้มี เล้า คอก หรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ที่มีหลังคา และรั้วปิดมิดชิด สามารถป้องกันแดด ฝน ลม และพาหะนำโรคระบาดสัตว์ได้ อีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลสุขภาพสัตว์อีกด้วย

นอกจากนี้ควรจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ของสัตว์ให้เหมาะสม เช่น อย่าให้ลมโกรก อย่าให้เปียกฝน ให้อยู่ในที่อุณหภูมิพอเหมาะ จัดเตรียมพื้นที่ที่อบอุ่นให้เพียงพอ โดยจัดให้มีวัสดุปูรองคอกเลี้ยงสัตว์ และทำความสะอาดพ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และโดยรอบ สุมไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับปศุสัตว์ และเมื่อสุมไฟให้กับปศุสัตว์เรียบร้อย ขอให้เกษตรกรดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ทุกครั้งด้วย ประการที่ 5 ต้องหมั่นทำความสะอาดคอก หรือ โรงเรือน ไม่ให้ชื้นแฉะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น

อีกประการคือ ควรให้มีการทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยวัคซีนที่ขอแนะนำให้ทำได้แก่ วัคซีนในสัตว์ใหญ่ ทั้งโค กระบือ แพะ แกะ ควรให้วัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย คอบวม แท้งติดต่อ และไข้ขาดำ วัคซีนสำหรับสุกร ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย, อหิวาต์สุกร และวัคซีนในสัตว์ปีก ให้ทำวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคเป็น, อหิวาต์เป็ด-ไก่ นิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อ และฝีดาษ

สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการป้องกันเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์ม เช่น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การควบคุมคนหรือยานพาหนะเข้า-ออก ฟาร์ม ทั้งนี้หากเกษตรกรพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อควบคุมโรคในหมู่บ้านหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนโรค และควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกัน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยให้คณะกรรมการป้องกันละแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับอำเภอ จัดประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนการควบคุมโรคทันที หากพบหรือสงสัยว่ามีโรคในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เพิ่มความเข้มงวดระบบป้องกันโรคของฟาร์ม สำหรับพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรวจสอบการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกตามแนวชายแดน ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งด้านการเลี้ยง การจัดการ และการป้องกันโรค ในสัตว์ปีก และขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกรมปศุสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้งต่อไป