วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพิธีถวายสักการะ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง………..นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี ยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ในพิธีมีการรถวายความเคารพ และอ่านคำกล่าวถวายสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และเยี่ยมชมนิทรรศการฝนหลวง รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ จัด ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่