วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

มีธง!! รวมไนท์ซาฟารีเข้ากับสวนสัตว์เสร็จแปลงร่างเป็นองค์การมหาชน การถ่ายโอนรัฐมนตรียันทุกฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบ

10 พ.ย. 2017
2555

วันที่ 9 พ.ย.60 ที่อาคารวารีกุณชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ การชี้แจงผลการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การเตรียมความพร้อมอยู่ภายใต้การกำกับขององค์การสวนสัตว์ และปัญหาอุปสรรคในช่วงการเปลี่ยนผ่าน รายงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงการหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะไปอยู่ในการกำกับขององค์การสวนสัตว์ฯ

ก่อนการประชุม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า เรื่องที่จะประชุมหารือกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องลับแต่ประการใด ด้วยเหตุว่า ครม.ได้มีมติมาแล้ว เหตุจากที่รัฐบาลต้องการทบทวนการทำงานขององค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคต ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ในการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะโอนย้ายไปอยู่ในกำกับขององค์การสวนสัตว์ด้วยคณะกรรมการเห็นว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็มีลักษณะเป็นสวนสัตว์แต่เป็นสวนสัตว์กลางคืนกับองค์การสวนสัตว์ซึ่งมีสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกทั้ง 7 แห่ง น่าที่จะรวมเข้าด้วยกัน ด้วยเป็นองค์กรที่มีรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัตว์

“เบื้องต้นโครงการสร้างของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังจะคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่พนักงานที่มีอยู่ทั้งหมดยังคงอยู่เช่นเดิมทั้งการทำงานและรายได้ที่ได้รับ พยายามจะพัฒนาในแบบเดิมที่เป็นอยู่เช่นนี้ก่อน แต่จะมีการหารือว่าจะเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างไร เพราะองค์การสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยข้อเท็จจริงในเนื้องานแล้วก็น่าจะเป็นองค์การมหาชน พอเป็นรัฐวิสาหกิจตัวชี้วัดก็จะเป็นเรื่องกำไร แต่เนื้องานของสวนสัตว์เป็นงานบริการสังคม ในอดีตไม่มีรูปแบบองค์การมหาชนจึงไม่มีการจัดตั้ง ตรงนี้องค์การสวนสัตว์กำลังศึกษาตัวเองอยู่เช่นกัน ประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านต้องไม่กระทบพนักงาน ต้องไม่กระทบการบริหาร มีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่พอดี” พล.อ.สุรศักดิ์ฯ กล่าว

“สำหรับชุมชนรายรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้แต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดส่งอาหารสัตว์ ก็คงต้องทำไปเช่นเดิม เพราะผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขณะนี้ยังเป็นชุดเดิม เพียงแต่บอร์ดบริหารเปลี่ยน โดยนำบอร์ดบริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ขององค์การสวนสัตว์มากำกับ แต่เดิมใช้พื้นที่กำกับก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์มาเป็นคนกำกับ” รัฐมนตรี ทส. กล่าว

หลังเสร็จสิ้นการประชุม รมว.ทส. กล่าวอีกครั้งว่า การประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปมาระดับหนึ่ง การจะปรับโอนย้ายให้เอาวัตถุประสงค์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นตัวตั้งในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การสวนสัตว์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หากเปรียบแล้วเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็เหมือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะเปลี่ยนเอาโค้ชที่ชำนาญมากว่ามีดูแล เดิมใช้บอร์ดของพิงคนครซึ่งไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับสัตว์เปลี่ยนเป็นบอร์ดขององค์การสวนสัตว์ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสวนสัตว์มากำกับดูแล

“รูปแบบองค์กรยังจะคงเป็นเช่นเดิมไปก่อน เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกของพนักงานทั้ง 3 ระดับ ทั้งประชาชนที่ทำงานอยู่กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พนักงานลูกจ้าง รวมถึงระดับผู้บริหาร ต้องไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน ส่วนผู้บริหารหรือซีอีโอของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ยังไม่มีก็ให้คณะทำงานพูดคุยกันเพื่อให้ได้ผู้บริหาร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรจะก้าวไปอย่างไร” พล.อ.สุรศักดิ์ฯ กล่าว

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า การบริหารยังจะเป็นไปในรูปแบบเดิม ประเด็นสำคัญคือ การเป็นสวนสัตว์นั้นจะต้องมีเครือข่ายในการบริหารจัดการสัตว์ที่นำมาเลี้ยงนำมาจัดแสดง เวลาสัตว์เกินจากที่แห่งหนึ่งต้องมีแหล่งรองรับในการที่จะปรับย้ายไปอีกแห่ง ยิ่งการผสมพันธุ์สัตว์การจะใช้สายพันธุ์ที่ชิดกันจะมีปัญหากับสัตว์ที่เกิด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็จะได้คนที่ชำนาญเรื่องสัตว์มากำกับดูแลและมีเครือข่ายสวนสัตว์เข้ามาเติมในส่วนนี้

“สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมตามมติที่ประชุมจะทำการศึกษากำหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการปรับโอนย้ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ในกำกับองค์การสวนสัตว์ ซึ่งจากการประชุมกันในวันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเกือบเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว อะไรจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติด้วยว่าการจัดตั้งของทั้ง 2 องค์กรต่างมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคนละฉบับ หากจะเปลี่ยนถ่ายต้องอาศัยอำนาจของคณะรัฐมนตรีก็ต้องเสนอ ภายใน 1 ปีนับแต่ที่มีมติ ครม. ให้ถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ในกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทัน” พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าว

ทั้งนี้แหล่งข่าวในองค์การสวนสัตว์แจงว่า การถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอยู่ในกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ไม่มีปัญหา เพราะองค์การสวนสัตว์มีความชำนาญในการบริหารจัดการสัตว์อยู่แล้ว ที่ล่าช้ายังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สินของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเองที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน ส่วนรูปแบบของทั้ง 2 องค์กรมีความแตกต่างกันนั้นไม่ใช่ปัญหา องค์การสวนสัตว์เองมีความเป็นองค์การมหาชนเช่นเดียวกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการวางแนวทางการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ให้เป็นองค์การมหาชนแทนรัฐวิสาหกิจมาร่วม 3 เดือนแล้ว ที่สุดคาดว่าสวนสัตว์กลางวันทั้ง 7 แห่งที่มีอยู่เดิมขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์กลางคืนคือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่จะถ่ายโอนมาจะอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเดียวกันเป็นองค์การมหาชนเหมือนกัน