วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขนส่งเชียงใหม่เปิดประมูลเลขสวยตกค้าง ป้ายครอบครัวแพนด้า “กห, กอ, ขก” จัดประทูลทางอินเตอร์เน็ต

08 พ.ย. 2017
4197

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยในหมวดอักษร กห, กอ และ ขก ซึ่งเป็นป้ายกราฟิกรูปครอบครัวหมีแพนด้า รูปประตูเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งป้ายกลุ่มดังกล่าวนี้มีการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ที่ชนะการประมูลไม่มาชำระค่าป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่ได้ประมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงนำป้ายทะเบียนรถเลขสวยดังกล่าวออกประมูล

การประมูลอีกครั้งในรอบใหม่นี้จะเป็นการประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ : www.tabienrod.com โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการปิดระบบวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับหมายเลขทะเบียนที่นำมาประมูลประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ผู้จะร่วมประมูลต้องเสียค่าลงทะเบียนหลักประกันต่อหนึ่งเลขหมาย ๑๐,๕๐๐ บาท ได้แก่หมายเลข กห-6666 ราคาขั้นต่ำ ๓๓๕,๑๐๐ บาท กอ-1111 ราคาขั้นต่ำ ๔๒๐,๑๐๐ บาท กอ-7777 ราคาขั้นต่ำ ๓๕๐,๑๐๐ บาท ขก-5555 ราคาขั้นต่ำ ๕๒๕,๑๐๐ บาท และ ขก-๖๖๖๖ ราคาขั้นต่ำ ๕๕๕,๑๐๐ บาท

 

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่หมายเลข กห-8899 ราคาขั้นต่ำ ๒๐๘,๑๐๐ บาท กอ-3 ราคาขั้นต่ำ ๒๔๘,๑๐๐ บาท ขก-9898 ราคาขั้นต่ำ ๑๐๒,๑๐๐ บาท ขก-1 ราคาขั้นต่ำ ๔๙๘,๑๐๐ บาท ขก-3 ราคาขั้นต่ำ ๓๑๘,๑๐๐ บาท ขก-5 ราคาขั้นต่ำ ๑๙๗,๑๐๐ บาท ขท-9 ราคาขั้นต่ำ ๕๘๐,๐๐๐ บาท ขก-555 ราคาขั้นต่ำ ๓๙๘,๑๐๐ บาท ขก-666 ราคาขั้นต่ำ ๓๙๘,๑๐๐ บาท ขก-777 ราคาขั้นต่ำ ๒๘๘,๑๐๐ บาท ขก-999 ราคาขั้นต่ำ ๖๒๘,๑๐๐ บาท กลุ่มนี้มีค่าลงทะเบียนหลักประกันต่อหนึ่งหมายเลข ๕,๕๐๐ บาท

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่หมายเลข กห-1000 ราคาขั้นต่ำ ๙๐,๑๐๐ บาท กห-1199 ราคาขั้นต่ำ ๔๓,๑๐๐ บาท กห-2929 ราคาขั้นต่ำ ๘๑,๑๐๐ บาท กห-3000 ราคาขั้นต่ำ ๔๒,๑๐๐ บาท กห-3322 ราคาขั้นต่ำ ๓๓,๑๐๐ บาท กห-4994 ราคาขั้นต่ำ ๔๙,๑๐๐ บาท กห-6600 ราคาขั้นต่ำ ๒๔,๖๐๐ บาท กห-7878 ราคาขั้นต่ำ ๓๕,๑๐๐ บาท กอ-2020 ราคาขั้นต่ำ ๒๙,๖๐๐ บาท กอ-3003 ราคาขั้นต่ำ ๓๙,๖๐๐ บาท กอ-3838 ราคาขั้นต่ำ ๕๐,๑๐๐ บาท กอ-4455 ราคาขั้นต่ำ ๔๙,๑๐๐ บาท กอ-5005 ราคาขั้นต่ำ ๓๕,๖๐๐ บาท กอ-5577 ราคาขั้นต่ำ ๓๒,๑๐๐ บาท กอ-5757 ราคาขั้นต่ำ ๓๐,๑๐๐ บาท กอ-5775 ราคาขั้นต่ำ ๓๓,๑๐๐ บาท กอ-6060 ราคาขั้นต่ำ ๔๑,๑๐๐ บาท กอ-6600 ราคาขั้นต่ำ ๓๘,๖๐๐ บาท กอ-8228 ราคาขั้นต่ำ ๔๖,๑๐๐ บาท กอ-9797 ราคาขั้นต่ำ ๔๖,๖๐๐ บาท กอ-9911 ราคาขั้นต่ำ ๔๙,๑๐๐ บาท ขก-1122 ราคาขั้นต่ำ ๔๘,๑๐๐ บาท ขก-1177 ราคาขั้นต่ำ ๕๐,๑๐๐ บาท ขก-2002 ราคาขั้นต่ำ ๓๒,๖๐๐ บาท ขก-3003 ราคาขั้นต่ำ ๓๒,๖๐๐ บาท ขก-3232 ราคาขั้นต่ำ ๓๑,๑๐๐ บาท ขก-3300 ราคาขั้นต่ำ ๒๘,๖๐๐ บาท ขก-4400 ราคาขั้นต่ำ ๒๘,๖๐๐ บาท ขก-5005 ราคาขั้นต่ำ ๓๖,๑๐๐ บาท ขก-5050 ราคาขั้นต่ำ ๓๘,๕๐๐ บาท ขก-5252 ราคาขั้นต่ำ ๓๑,๑๐๐ บาท ขก-6116 ราคาขั้นต่ำ ๓๕,๖๐๐ บาท ขก-6600 ราคาขั้นต่ำ ๓๑,๖๐๐ บาท ขก-6611 ราคาขั้นต่ำ ๓๑,๖๐๐ บาท ขก-6996 ราคาขั้นต่ำ ๔๖,๖๐๐ บาท ขก-7337 ราคาขั้นต่ำ ๓๑,๑๐๐ บาท ขก-7447 ราคาขั้นต่ำ ๓๔,๑๐๐ บาท ขก-7474 ราคาขั้นต่ำ ๒๘,๑๐๐ บาท ขก-7575 ราคาขั้นต่ำ ๓๐,๑๐๐ บาท ขก-7700 ราคาขั้นต่ำ ๓๔,๖๐๐ บาท ขก-8787 ราคาขั้นต่ำ ๔๖,๑๐๐ บาท ขก-8822 ราคาขั้นต่ำ ๓๙,๑๐๐ บาท ขก-9009 ราคาขั้นต่ำ ๕๓,๖๐๐ บาท ขก-9393 ราคาขั้นต่ำ ๔๙,๑๐๐ บาท ขก-9669 ราคาขั้นต่ำ ๗๕,๑๐๐ บาท ขก-9911 ราคาขั้นต่ำ ๕๔,๑๐๐ บาท ขก-9955 ราคาขั้นต่ำ ๖๕,๖๐๐ บาท ขก-7000 ราคาขั้นต่ำ ๖๕,๑๐๐ บาท ขก-9000 ราคาขั้นต่ำ ๘๖,๑๐๐ บาท กลุ่มนี้มีค่าลงทะเบียนหลักประกันต่อหนึ่งหมายเลข ๑,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ โทร. ๐๘-๑๗๒๔-๖๖๕๕ และ ๐๘-๖๙๑๓-๐๕๖๑