แม่น้ำปิงไม่ท่วม!!! ชป. ยันปฏิบัติตามกฎอ่างเก็บน้ำ ชี้แม่งัดรับน้ำได้เกิน 100% อ่างแม่ตูบสุดหรูมีน้ำเกืบเต็มความจุ

06 พ.ย. 2017
4086

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 254.553 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของความจุ ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2554 เขื่อนแม่งัดเก็บกักน้ำไว้ราว 273 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุ โดยข้อเท็จจริงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสามารถเก็บกักน้ำได้ในระดับที่สูงที่สุดได้ราว 300 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้การวางแผนบริหารจัดการเก็บกักน้ำของเขื่อนแม่งัดฯ นั้นยังเป็นไปตามกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ช่วงนี้มีน้ำที่ไหลลงเขื่อนอยู่ราว 5 แสนถึง 1.2 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน นั่นหมายความว่าถ้าจะเปิดน้ำ 1 ล้าน ลบ.ม.ออก คิดเป็นอัตราการไหลจะอยู่ที่ 11-12 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งแทบจะไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ำของแม่น้ำปิง
นายเกื้อกูลฯ กล่าวต่อว่า ศักยภาพการระบายน้ำสูงสุดของเขื่อนแม่งัดหากเปิดทุกส่วนที่เป็นทางระบายน้ำออกจะสามารถระบายได้มากถึง 5 ล้าน ลบ.ม. จากการวางแผนคาดว่าจะมีการเก็บกักน้ำที่เขื่อนแม่งัดฯ ไปจนถึงปริมาณกักเก็บที่ร้อยละ 98 ซึ่งคาดว่าจะเก็บได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นฝนอาจจะไม่มีเข้ามาอีก ก็จะเก็บกันน้ำให้ได้จนถึงเต็มความจุอ่างที่ร้อยละ 100 คาดว่าจะได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ปริมาณน้ำที่เก็บเพิ่มได้ในช่วงดังกล่าวนี้จะไปช่วยในส่วนของแม่น้ำปิงในช่วงเดือนมกราคม 2561 ซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงของการเตรียมแปลงตกกล้า และขอย้ำว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลนั้นยังดำเนินการบริหารจัดการเป็นไปตามกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
สำหรับที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราในปีนี้ปริมาณน้ำดีกว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 115.128 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ราว 4-6 แสน ลบ.ม.ต่อวัน ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่เขื่อนแม่กวงฯ ก็เช่นเดียวกับที่เขื่อนแม่งัดฯ คือ เน้นการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด


หัวหน้าฝ่ายวิศวิกรรมฯ กล่าวต่อว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีอ่างที่จุน้ำเต็มความจุที่ร้อยละ 100 จำนวน 5 แห่ง ความจุที่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 6 แห่ง และต่ำกว่าร้อยละ 50 มี 1 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำอยู่ราวร้อยละ 44 ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งถือว่าอยู่ในระดับดีมากและยังอยู่ในการควบคุมและอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของเชียงใหม่มีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยอยู่ราวร้อยละ 80 ของความจุอ่างทั้ง 101 แห่ง ในพื้นที่ 9 อำเภอจะมีปริมาณน้ำกักเก็บเกินกว่าร้อยละ 80 ของความจุ มี 11 อำเภอมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ราวร้อยละ 51-80 โดยมีอยู่ 3 อำเภอที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 แต่โดยรวมแล้วปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก


ช่วงฝนส่งท้ายกลางถึงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างขนาดใหญ่ทั้งที่แม่งัดฯ และแม่กวงฯ ได้น้ำมาเพียง 5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มากเนื่องจากฝนที่ได้มานั้นไม่ใช่เป็นฝนที่มาจากพายุ ภาพรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้น้ำมาเพียง 14 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น


นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับต่ำกว่าตลิ่งกว่า 2 เมตร มีน้ำไหลลงทะเลสาบดอยเต่าลงเขื่อนภูมิพลกว่า 14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีอยู่ราว 1.43 หมื่นล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุ ถือว่าน้ำดีมาก ที่สำคัญปีนี้น้ำที่ดอยเต่าดี มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาดไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบไปแล้ว 2.1 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 แห่ง สามารถช่วยพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำไปเก็บไว้ ณ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่ตูบมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาดได้ทำการผันครั้งแรกเมื่อเดือน มิถุนายน 2560 ผันน้ำ 1 วัน ปริมาณน้ำที่ผันได้ 150,000 ลบ.ม. ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2560 ผันน้ำ 5 วัน ปริมาณน้ำที่ผันได้ 850,000 ลบ.ม.และครั้งที่ 3 ผันเมื่อวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 7 วัน ปริมาณน้ำที่ผันได้ 1,000,000 ลบ.ม.