วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ยี่เป็งเลือด!!! 2 วัน ตาย 4 เจ็บจากประทัดยังมีเพียบ พบกลุ่มเด็กบาดเจ็บมากสุด

05 พ.ย. 2017
2111

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ว่า ในวันที่ 3 พ.ย.60 ซึ่งเป็นวันกระทงเล็กเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ทั้งสิ้น 26 ราย แยกเป็นชาย 24 ราย เป็นหญิง 2 ราย โดยมีสาเหตุมาจากประทัด 17 ราย แยกเป็นชาย 16 ราย หญิง 1 ราย จากพลุและดอกไม้เพลิงเป็นชาย 7 ราย และจากอื่นๆ อีก 1 ราย อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือ มือ แขน เท้า และขา รวม 16 ราย ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า 6 ราย บาดเจ็บที่ศีรษะและคอ 5 ราย บาดเจ็บที่เชิงกรานและท้องอีก 1 ราย นอกจากนี้ในวันแรกของเทศกาลยี่เป็งยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 44 ราย แยกเป็นชาย 21 ราย เป็นหญิง 23 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 3 ราย เป็นหญิง 1 ราย

สำหรับคืนวันที่ 4 พ.ย.60 หรือวันกระทงใหญ่ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2560 เชียงใหม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ทั้งสิ้น 12 ราย แยกเป็นชาย 10 ราย เป็นหญิง 2 ราย โดยมีสาเหตุมาจากประทัด 10 ราย แยกเป็นชาย 9 ราย เป็นหญิง 1 ราย ที่เหลือมีสาเหตุมาจากพลุและดอกไม้เพลิงอีก 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย ส่วนอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดยังเป็นได้รับบาดเจ็บที่มือ แขน เท้า และขา มากที่สุด 10 ราย ที่ใบหน้า 1 ราย และได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอีก 1 ราย วันนี้ยังมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรทั้งสิ้น 48 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ยังมีรายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 เฉพาะอุบัติเหตุจากพลุ ประทัด บั้งไฟ และดอกไม้เพลิง โดยจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเด็กถึงวัยรุ่น ซึ่งอายุไม่เกิน 20 ปี มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 14 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่มีอายุไม่เกิน 4 ขวบถึง 2 ราย กลุ่มอายุ 20-39 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 10 ราย กลุ่มอายุ 40-49 ปี มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 8 ราย