วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล “แม่เลี้ยงวรรณี” จัดสิ่งของช่วยงานเชียงใหม่

ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล…………นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รับมอบข้าวกล่องจำนวน 15,000 ชุด น้ำดื่ม 15,000 ขวด ร่มสีดำ 1,500 คัน และผ้าถุงสีดำ 500 ผืน จาก แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล พร้อมด้วยลูกหลานและทีมงาน เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้