วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เชียงใหม่ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี

13 ต.ค. 2017
1980

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ พร้อมกันนี้ มีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน พสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ ในวันพรุ่งนี้ (14 ต.ค. 2560) คณะสงฆ์ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เตรียมงานถวายสะเปาคำ และสลากภัตของคณะสงฆ์ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีกรรมถวายสะเปาคำ และสลากภัต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแบบประเพณีล้านนา

ทั้งนี้ การถวายทานสะเปาคำ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ เพื่อจะอุทิศทานถึงผู้ล่วงลับไปแล้วก็จะสร้างสะเปาคำ นำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆลงไปในสะเปาคำหรือสำเภา เพื่อไห้เดินทางไปถึงภพหน้าได้อย่างราบรื่น ประเพณีนี้ในระยะหลังไม่ค่อยมีการจัดกัน ทำให้คนรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยได้ทราบ จึงได้มีการจัดถวายทานสะเปาคำ และสลากภัต เพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมตามความเชื่อของชาวล้านนา และที่วัดเจ็ดยอดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเป็นสถานที่สังคายนาพระพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ.2020 และอัญเชิญพระไตรปิฎกจากลังกามา และทางวัดได้จัดสร้างหอศิลป์ขึ้น เมื่อเสร็จพิธีถวายสะเปาคำแล้วก็จะเก็บสะเปาคำไว้ในหอศิลป์เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป