วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนการแก้น้ำท่วมหางดง

สนับสนุนแก้น้ำท่วมหางดง…………………….ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง อำนวยการโดย นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ปภ.เขต 10 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถสูบส่งระยะไกลเข้าช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังผิวจราจรและบ้านเรือนราษฎรริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่-ฮอด) ช่วง อ.หางดง ขาเข้า อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเกิดน้ำท่วมขังทำให้การจราจรติดขัดท้ายแถวยาวประมาณ 400 เมตร การสูบน้ำดังกล่าวใช้อัตรา 2,000 ลิตร/นาที หลังจากใช้เวลาสูบ 1 ชั่วโมง น้ำได้ลดระดับจนเข้าสู่ภาวะปกติและการจราจรผ่านได้โดยสะดวก