วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ปนัดดา” ย้ำ ครูอาจาย์ ต้องเป็น “ไอดอล)” แก่ศิษย์

13 ต.ค. 2017
1838

ครูอาจารย์ คือ แม่แบบหรือ ‘ไอดอล’ แก่ศิษย์ทุกคน ความเพียร ความซื่อตรง ความรักชาติบ้านเมือง ลูกหลานเยาวชนล้วนเรียนรู้ได้จากบุพการี ครูอาจารย์ ความสำเร็จในชีวิตของลูกหลาน คุณธรรมนำความรู้ มีที่มาจากการศึกษาแบบอย่างที่งดงามจากบุคคลใกล้ตัว และจะอยู่กับตัวเขาไปตลอดชีวิต”

ครูอาจารย์ คือ ผู้มีความสามารถในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเล่าเรียนของศิษย์ทุกคน เด็กอาจเรียบร้อยบ้างหรือซุกซนบ้างนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้เป็นเด็ก ครูมีหน้าที่อดทน อดกลั้น อดออม ต้องคิดอยู่เสมอว่า “ความเมตตากรุณา คือ ครู” ผู้เป็นครูจะมีความหวังดีต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะไม่มีการตำหนิติเตียนศิษย์ในที่สาธารณะหรือศิษย์คนอื่นๆ ครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและหลักวิชาการความรู้ หลักการคิดฟังอ่านเขียน รวมถึงการปฏิบัติและศึกษาแนวทางในการทำงาน โดยวิธีของครูแต่ละท่านอาจมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ประการสำคัญ ครูยังเป็นผู้ยกระดับความเป็นอารยสังคม ให้บุคคลรู้จักมีความรับผิดชอบชั่วดี มีความพอเพียง ประหยัด เกรงใจ สอนในเรื่องคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ ได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง รักษาความดีงามไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน เป็นชื่อเสียงเกียรติคุณแก่โรงเรียนของเรา”

ส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณขอลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวาระที่เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการศึกษาและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา