วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ปนัดดา” ย้ำ!! ยึดมั่นพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งอื่นใด

พบบุคลากร ม.กรุงเทพธนบุรี………………….. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม ความโดยสรุปบางส่วนว่า

“….นักศึกษาทุกท่านต้องมีไอดอลเป็นของตน เพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตนำพาเราก้าวเดินไปสู่ทิศทางที่ถูก ไม่พลาดพลั้ง ไม่ผิดพลาด จากความตั้งใจอันดี ผู้ประสบความสำเร็จต้องไม่หลงลืมตัว เรื่องนี้สำคัญ ต้องอย่ามองข้าม ที่ทำให้คนสอบผ่านหรือสอบตกจากเรื่องนี้ แต่โดยข้อเท็จจริงคนมีอะไรดี ประพฤติดี มีความถูกต้อง เขาจะมองเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่เห่อเหิม ไม่ประกาศศักดาอะไร เพราะมองเป็นเรื่องที่คนดีมีคุณธรรมต้องกระทำกันทั้งสิ้น อยากให้ลูกๆ หลานๆ เยาวชน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อนำพาความสำเร็จ ยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่เรารักและหวงแหน….”