วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

คืบเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ พระเมรุมาศจำลองลำพูน พ่อเมืองสั่งเพิ่มดอกดาวเรือง

10 ต.ค. 2017
2115

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายภิญโญ เพชรสลับสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่ใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระเมรุมาศจำลองบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

องค์พระเมรุมาศจำลองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4.30 X 4.30 เมตร มีชั้นเชิงกร 7 ชั้น ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐาน พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) มีความสูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ขณะนี้การก่อสร้างและตกแต่งภายในได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ ซึ่งการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์นั้นจะก่อสร้างใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง และเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ดูดอกดาวเรืองที่กำลังผลิดอกเหลืองบานสะพรั่งกว่า 6 0,000 ต้น ที่จะใช้ประดับโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยสั่งให้เพิ่มดอกดาวเหลืองให้เต็มพื้นที่ เพื่อให้สวยงามและสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. จังหวัดลำพูนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการซ้อมใหญ่ด้านพิธี ในพิธีประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

ด้านบรรยากาศพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับภูมิภาคของจังหวัดลำพูน วันที่ 10 ก.ย. 60 มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทมมนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านธิ อ.เวียงหนองล่อง และ อ.ทุ่งหัวช้าง โดย อ.บ้านธิ จัดที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้มอบให้แก่จิตอาสาฯกลุ่มแรก จำนวน 181 ชุด ส่วนที่ อ.เวียงหนองล่อง ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาฯ กลุ่มแรก จำนวน 118 ชุด และที่ อ.ทุ่งหัวช้าง จัดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง มี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้แก่จิตอาสากลุ่มแรก จำนวน 582 ชุด