วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“ม.ล.ปนัดดา” รับไตรกฐินพระราชทานทอดที่เชียงราย

กฐินพระราชทาน……………….ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับไตรผ้ากฐินพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดถวายในงานพิธีทอดกฐินวัดสันติคีรีญาณสังวราราม ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย