วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ชาติพันธุ์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เพราะในหลวง ร.9 จึงอยู่อย่างปกติสุขในสังคม

08 ต.ค. 2017
1978

กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ ที่พระองค์ทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ จนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

ที่ศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยง ทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ ที่สำคัญพระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกระเหรี่ยงได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ทำให้ชาวกระเหรี่ยงสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างปกติสุข

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเป่าปี่เขาควาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มกิจกรรมทั้งหมด จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที การสวดภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การขับลำนำถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การยกย่องสรรเสริญ และการไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศิลปินชาวกะเหรี่ยง บรรเลงโดยเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า “เต หน่า กู” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำกุล่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง นอกจากนั้นมีการจัดนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และยังเป็นโอกาสที่พี่น้องชาวกระเหรี่ยงได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9