วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 4

ถวายราชสักการะ………….นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามของ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำกล่าวสดุดีฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้ถือเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ งกำหนดประกอบพิธีดังกล่าวขึ้น เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย