วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เด็กโปลิฯ เจ๋ง!!! คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ “อ่านเพื่อเปลี่ยน”

นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่านางสาวฉัตรสุดา พรหมมายนต์ นักศึกษาแผนกการตลาด 2101 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการ อ่านเพื่อเปลี่ยน หรือ Read for Change อาชีวศึกษาเดินตามรอยเท้าพ่อ จัดโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ปวช. ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอ ความยาว 3.30 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดการรักการอ่าน โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแขนงมาเป็นหัวข้อในการประกวด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการอ่านและศึกษาแนวทางของพระองค์ท่าน สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเห็นประโยชน์ของการรักการอ่าน

ทั้งนี้ นางสาวฉัตรสุดา พรหมมายนต์ ได้จัดทำคลิปวีดีโอ พร้อมการนำเสนอและสัมภาษณ์ ในแต่ละรอบการประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วย นางเมธาวดี ศรีคช อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล เข้าร่วม เข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษา ณ ห้องสารนิเทศ อาคาร 1รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา