วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พ่อเมืองลำพูน จัดสภากาแฟส่งท้ายเกษียณ พร้อมทำ MOU…Smart City

วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2560 โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันเป็นผลให้การประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในงาน มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ SMART CITY ( Memorandum of Understanding ) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “ ลำพูน 2020 ” เพื่อพัฒนาเมืองลำพูนในอนาคต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนจากเทศบาลเมืองลำพูน นายสรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ นายองอาจ เต็งเจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ลำพูน ผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ ดร. ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนาม

โอกาสนี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560