100 ปี ธงไตรรงค์ หลายพื้นที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึก

28 ก.ย. 2017
2690

หลายพื้นที่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อแสดงความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนไทย พร้อมเชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายนนี้ โดยพร้อมเพียงกัน

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงหน้าด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 คน เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศให้ใช้

ในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเวลาเดียวกัน ที่ลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้ง 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน และ สมาชิก อส. อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันชักธงชาติและร้องเพลงชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

นายศรัณยูฯ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในเวลาเดียวกันนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 และให้เรียกว่า ธงไตรรงค์ การนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 20 ก.ย.59 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชาทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มวันที่ 28 กันยายน 2560 วันนี้เป็นวันแรก แต่ไม่ให้ถือเป็นวันหยุดราชการ และหากนับแล้ววันนี้ก็จะครบ 100 ปี ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงประจำชาติไทยมาถึงทุกวันนี้ การมาร่วมกันชักธงและร้องเพลงชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลได้กำหนดให้ร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในพื้นที่ อ.หางดง นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง นำข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นำโดยนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จ.เชียงใหม่ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ.หางดง ในพื้นที่ อ.หางดง ร่วมกันประกอบกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงไตรรงค์ ด้าน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นายอำเภอขุนยวม มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชิญธงไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี และที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส ครบ100 ปี ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยเช่นกัน