วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“พี่ชวนน้องพร้อมไปโรงเรียน” แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิด คนร่วมกิจกรรมแน่

เปิดโครงการพี่ชวนน้อง…..พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ผบ.ศป.ปส.ชน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พี่ชวนน้องพร้อมไปโรงเรียน” เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการการศึกษาของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ให้กับเยาวชนในพื้นที่ บ้านป่าหนา และพื้นที่ใกล้เคียง ณ บ้านป่าหนา ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยมี คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว, บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 1  ผู้นำท้องที่ และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน