วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คลอดแล้วคำสั่งโยกรองผู้ว่า/ปลัดจังหวัด เชียงใหม่เหนียว อยู่ที่เดิมครบทีม

26 ก.ย. 2017
3169

วันที่ 26 ก.ย. 60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงหมาดไทยที่ 1516/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น หรือตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสิ้น 48 ราย ในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับการโยกย้ายทั้งเข้าและออก ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รอง ผวจ.นครปฐม มารักษาการ รอง ผวจ.เชียงราย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง มารักษาการ รอง ผวจ.ตาก นายศรีโรจน์ นิมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.พิษณุโลก มารักษาการ รอง ผวจ.ลำปาง นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.สุโขทัย มารักษาการ รอง ผวจ.พิษณุโลก น.ส.ปราณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน มารักษาการ รอง ผวจ.นครนายก นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน มารักษาการ รอง ผวจ.ลำพูน นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.พะเยา มารักษาการ รอง ผวจ.มุกดาหาร นายชัช พงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.อุบลราชธานี มารักษาการ รอง ผวจ.สุโขทัย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น มารักษาการ รอง ผวจ.ตาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.ลำปาง มารักษาการ รอง ผวจ.พะเยา นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.แพร่ มารักษาการ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และ นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.สุรินทร์ มารักษาการ รอง ผวจ.แพร่

และลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1517/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น หรือปรับแต่งตั้งให้ระนามปลัดจังหวัดหรือเทียบเท่าไปรักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีทั้งสิ้น 42 ราย ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการ รอง ผวจ.เชียงราย นายศรัทธา คชพยายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี รักษาการ รอง ผวจ.สุโขทัย นายวรยุทธ เสาวรัตน์ ผอ.กองอาสารักษาดินแดน รักษาการ รอง ผวจ.ลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน มารักษาการ รอง ผวจ.พะเยา นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายดำรง สิริวิชย ปลัดจังหวัดแพร่ รักษาการ รอง ผวจ.นครพนม นายสุรพล บุรินทราพันธ์ ปลัดจังหวัดลำปาง รักษาการ รอง ผวจ.ลำปาง นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย รักษาการ รอง ผวจ.หนองคาย นายประจวบ อาจารพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง รักษาการ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการ รอง ผวจ.พิษณุโลก นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ นายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก รักษาการ รอง ผวจ.กำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร รักษาการ รอง ผวจ.กำแพงเพชร และ นายสาคร รุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน รักษาการ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน