วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

สันป่าตองจัดชุด อส. แจกของช่วยผู้ประสบภัย

สันป่าตองช่วยน้ำท่วม……………..นายกองโทคมกริช  ตรีธัญญพงค์  นายอำเภอ ในฐานะ ผบ.ร้อย อส.อ.สันป่าตอง สั่งการให้ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.สันป่าตอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  นายหมวดตรีพัชรินทร์  กันทะรส จ่ากองร้อย พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสิ่งของอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากภัยของพายุทกซูรี ในพื้นที่ ต.ทุ่งสะโตก, ต.บ้านกลาง, ต.ท่าวังพร้าว และ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ