วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ไอเดียเจ๋ง!!! จัด “ยุวชลกร” ปูพื้นวิศวกรรมให้นักเรียน

ยุวชลกรเพื่อปั้นเด็กวิศวะ………………….โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนที่จะเข้าสู่อาชีพด้านชลประทาน หรือโครงการ “ยุวชลกร” ร่วมกับสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะ “โครงการศึกษาเรียนรู้จากปฏิบัติ วิชาชีพด้านวิศกรรมโยธา วิศวกรรมชล ประทาน วิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการชลประทาน” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติบัตร จาก นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกคน