วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“ยักษ์ษา” จัดเต็ม!!! โชว์เย้ยคำสั่ง คสช. อำเภอโต้ที่ไปตรวจถูกร้อง “เปิดยันเช้า” พบตี 1 กว่าคนใช้บริการแน่นร้าน

18 ก.ย. 2017
5677

อ.เมืองเชียงใหม่ออกโรงชี้แจงกรณี “ยักษ์ษา” จัดงานท้าทายคำสั่ง คสช. ยันทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมาย แจงเหตุที่ต้องออกไปตรวจเนื่องจากได้รับร้องเรียนว่า “ร้านเปิดยันเช้า” วันออกตรวจพบยังมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจริง ตีหนึ่งยี่สิบยังเปิดบริการคนแน่นร้าน ชี้เมื่อผิดตามคำสั่ง คสช. จริง เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการต่อที่คำสั่ง คสช.22/2558 ระบุไว้ชัดให้เจ้าหน้าที่สั่งปิดร้านที่ทำผิดเป็นเวลา 5 ปี

วันที่ 18 ก.ย.60 เวลา 14.20 น. อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รายงานต่อ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานต่อผู้บัญชาการให้ได้รับทราบตามลำดับชั้น กรณีการสั่งปิดสถานประกอบการ ร้าน “ยักษ์ษา” ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4193/2560 ว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอรายงานข่อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีร้านยักษ์ษา (ลาบดอนมดแดง) ย่านสันติธรรรมพลาซ่า ตำบลช้างเผือก ดังนี้ ด้วยย่านสันติธรรมพลาซ่า เป็นย่านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แบ่งเป็นห้องแบ่งเช่าและลานกลางแจ้ง ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ออกตรวจตรากวดมาโดยตลอดพบว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

กระทั่งประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับการร้องเรียนว่า ร้านยักษ์ษา ได้เปิดให้บริการถึงหกโมงเช้า ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ต่อเนื่องวันที่ 17 มิ.ย.60 เวลาประมาณ 01.20 น. ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตรวจพบว่าร้านยักษ์ษา ยังคงเปิดให้บริการอยู่ มีผู้นั่งดื่มสุราและเบียร์ประมาณ 50 คน และได้ตรวจพบใบเสร็จรับเงินค่าเบียร์ยี่ห้อลีโอ จำนวน 2 ขวด บริเวณเคาท์เตอร์เก็บเงินของร้านยักษ์ษา โดยผู้ดูแลร้านยักษ์ษา รับสารภาพว่าได้จำหน่ายเบียร์ดังกล่าวจริง จึงได้บันทึกจับกุมดำเนินคดีส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยการเปรียบเทียบปรับคดีจึงสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวน

อย่างไรก็ตามอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเสนอสั่งปิดร้านยักษ์ษา เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากประกอบกิจการขัดต่อ คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ตามขั้นตอนการพิจารณาโทษทางปกครอง กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 4193/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 ให้ปิดร้านยักษ์ษา เป็นเวลา 5 ปี ตั้งวันที่ 16 ก.ย. 60 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 65 จึงเป็นเหตุให้ร้านยักษ์ษา จัดงานประชดคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ดังที่ปรากฏในสังคมโซเชียล ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานจะได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4193/2560 ดังกล่าวระบุว่า สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านยักษ์ษา กระทำความผิดฐาน “ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกำหนด” เป็นความผิดตามมาตรา 28, 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ นอกจากนี้ยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งคำสั่ง คสช. ดังกล่าวระบุไว้ว่า ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งระบุการกระทำอันเป็นความผิดไว้ 5 ฐานความผิด คำสั่ง คสช. 22/2558 ระบุให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลา 5 ปี เช่นกัน

 

กรณีที่เกิดขึ้นอันเป็นการกระทำท้าทายคำสั่ง คสช.22/2558 ของร้านยักษ์ษา ด้วยการถ่ายทอดสดประชัดคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า “ขายเบียร์ 2 ขวด ถูกปิด 5 ปี” ซึ่งทางร้านยักษ์ษาได้จัดขึ้นหลังจากที่ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่นำคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งให้ร้านยักษ์ษารับทราบเมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 ที่ผ่านมา โดยการจัดการถ่ายทอดสดการจัดเลี้ยงการสกรีนเสื้อยืด พร้อมทั้งเปิดการจัดเลี้ยงหลังจากที่คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับในวันที่ 16 กันยายน 2560