วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ชวนคนอีสานเที่ยวเหนือ….. “สไตล์ วิถีไทย วิถีล้านนา”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน “แอ่วเหนือม่วนใจ วิถีไทย วิถีล้านนา” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายปราโมทย ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการส่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้รับทราบถึงราคาสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว และนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยว

สำหรับการจัดงาน “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ลานลานนาข่า 1 และลาน B1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายแพ็กเกจการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภาคเหนือ การสาธิตงานหัตถกรรมของชาวล้านนาในบรรยากาศล้านนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีล้านนา

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนถึง 15 ล้านคน และสร้างรายได้รวมกว่า หนึ่งแสนล้านบาท

การจัดงาน “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในครั้งนี้ นับเป็นคาราวาน ครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2017 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560