วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

นอ.สะเมิง เปิดป้ายหมู่บ้านสีขาว ประกาศชัดๆ ที่นี่…ต้านยา!!!

เปิดป้ายหมู่บ้านสีขาว………………….นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานเปิดป้าย หมู่บ้านสีขาว ให้แก่บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวัฒนา สายเขื่อนสี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และฝ่ายปกครองท้องที่หมู่ที่ 4 บ้างอังคาย โดยมี นายประดิษฐ์ เขียวอ่อน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสะเมิง กำนันตำบลยั้งเมิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สะเมิง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชล และประชาชนตำบลยั้งเมิน ร่วมพิธีคับคั่ง