วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ประมวลภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศ มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

วันที่ 12 ก.ย.60 ที่สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลในสังกัด มทบ.32 ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศสูงขึ้น และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ โดยกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนยศสูงขึ้น 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร จำนวน 24 ราย ประกอบด้วย ได้เป็น พันเอกหญิง 1 นาย เป็น พันโท 3 นาย เป็น พันตรี 1 นาย เป็น ร้อยตรี 18 นาย และเป็น จ่าสิบตรี จำนวน 1 นาย โดยมีกำลังพลลูกจ้างประจำซึ่งรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 นาย การนี้ พ.ต.อัคเดช ถิรวัฒน์เดโช จ่าศาลมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ปรับเลื่อนยศเป็น พันโท และเข้ารับการประดับเครื่องหมายในพิธีครั้งนี้ด้วย