วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

เชียงใหม่เร่งเตรียมการเพื่อพิธีถวายดอกไม้จ้นทน์

10 ก.ย. 2017
2091

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้อย่างเต็มที่ ด้าน ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 15,000 คน

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคมนี้ อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน

ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (เลียบคลองชลประทาน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอเมือง ซึ่งได้พิจารณาในความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งการอำนวยความสะดวก ระบบการขนส่ง และจุดจอดรถที่มีรถเข้าไปรับ-ส่งได้ดีที่สุด 2 จุดใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านหลังศูนย์ราชการ บริเวณสถานที่จัดงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปร่วมพิธีได้ในระยะทางไม่ไกล และอีกจุดหนึ่ง คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จะมีรถบริการรับ-ส่ง ทั้งรถบัส รถราง และรถ 2 แถว คอยอำนวยความสะดวกให้บริการตลอดทั้งวัน

ในส่วนของแต่ละอำเภอได้กำหนดจัดในสถานที่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้ อำเภอหางดง – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , อำเภอสารภี – วัดสารภี , อำเภอสันกำแพง – วัดร้องวัวแดง , อำเภอไชยปราการ – วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) , อำเภอแม่แจ่ม – วัดกู่ , อำเภอแม่แตง – เทศบาลตำบลสันมหาพน , อำเภอกัลยาณิวัฒนา – วัดจันทร์ , อำเภอสะเมิง – วัดท่าศาลา , อำเภอฝาง – วัดพระบาทอุดม , อำเภอสันป่าตอง – วัดป่าเจริญธรรม , อำเภอดอยสะเก็ด – วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง , อำเภอดอยเต่า – วัดฉิมพลีวุฒาราม , อำเภอแม่ริม – วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) , อำเภอพร้าว – วัดเขื่อนผาก , อำเภอสันทราย – สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง , อำเภอเชียงดาว – สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม , อำเภอดอยหล่อ – วัดปากทางเจริญ , อำเภอจอมทอง – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , อำเภอเวียงแหง – วัดกำแพงใหม่ (ป่าไผ่) , อำเภอแม่อาย – ที่ว่าการอำเภอแม่อาย (บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย) , อำเภอแม่วาง – วัดรังสีสุทธาราม , อำเภอแม่ออน – ลานหอประชุมอำเภอแม่ออน , อำเภอฮอด – วัดอินทาราม (แม่ทัง) และอำเภออมก๋อย – วัดแสนทอง ซึ่งกำลังเตรียมแจกแผนผังและแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับคนที่จะมาร่วมพิธีผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งแผ่นพับ และฉายภาพขึ้นจอ LED ทั่วเมืองเชียงใหม่ หรือ ช่องทางโซเชียล Line @ถวายดอกไม้จันทน์ ชม. และ แฟนเพจ facebook ศูนย์ข้อมูลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ โทร.0-5311-2740

ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสามารถสมัครได้ไปจนถึง 30 กันยายนนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอที่ท่านมีความประสงค์จะไปช่วยงานจิตอาสา ในช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายความอาลัยรักพ่อหลวงของเราเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯจนถึงเมื่อวาน (9 กันยายน 2560) กว่า 15,000 คนแล้ว