วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คนดอยสุเทพร่วมใจ สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย

เริ่มสร้างบ้านให้ความช่วยเหลือ………………นายขจร ประเสิรฐศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ ต
.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองท้องที่ และราษฎรในหมู่บ้าน สร้างบ้านให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้านที่ประสบภัยถูกต้นไม้ล้มทับ โดยได้รับทุนก้อนแรกจาก หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี เจ้า
อาวาสวัดพระธาตุดอยวรวิหาร จำนวน 30,000 บาท พร้อมกันนี้ราษฎรได้ร่วมสมทบอีกจำนวนหนึ่ง
ทั้นนี้ความร่วมมือร่วมใจในการก่อสร้างบ้านใหญ่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากด้วยผู้ประสบภัยเป็นผู้สูง
อายุและมีฐานะยากจน อีกทั้งยังเป็นคนเก่าคนแก่ดั้งเดิมของชุมชน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และต้นไม้ล้มทับ ศูนย์
บริการสาธารณสุขและบ้านพักอาศัย ในหมู่บ้าน บ้านดอยสุเทพ ติดกับศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ
ลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับความเสียหายบางส่วน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ชื่อ นางคำปุ่น ประสานญาติ อายุ 53 ปี และนายจู สืบบุญตัน อายุประมาณ
70 ปี